ליב מארחת מדענית ממכון ויצמן ויחד הן מדברות על שריפת שומנים, מחזורי שינה, מערכת העיכול והקשר ההדוק לשעון הביולוגי.