הפרק הזה הוקלט מדם ליבי והוא נושא שקרוב לליבי מהמקום האישי שלי ומהחוויה האישית שלי
להדחיק כאב דרך אוכל.

פרק שעוסק באכילה מתוך רגשות על הדחקת רגשות על האישור להרגיש רגשות ואיך כל זה קשור להליכה האוטומטית שלנו למקרר

אישור להרגיש -איך להתמודד עם אכילה רגשית ומה שאוכל אותנו באמת.

לשידור החי המלא הנושא- כלים פרקטיים להתמודדות עם אכילה רגשית ביום ראשון 23.1.22 ב20:30
https://42days.ravpage.co.il/webinar