1/3 מהחיים שלנו אנחנו מבלים בשינה.
25 שנה בממוצע אנחנו ישנים, ועדיין שינה נתפסת לעיתים כערך משני או כבזבוז זמן.

בפרק היום אירחתי את ד"ר קרן אור מרצה וחוקרת שינה באוניברסיטת חיפה, בבית הספר לרפואה בטכניון בתחומי הפסיכולוגיה והיום דיברנו על שינה על האינטראקציה בין הגוף והנפש
דיברנו על טיפוסי שינה ואיך לזהות איזה טיפוס אנחנו, דיברנו על שלבי השינה, מה אוכלים או לא אוכלים לפני שינה דיברנו על חלומות והקשר שלהם לאיכות השינה וניפצנו מיתוסים לגבי שינה.

תהנו