אומנות השינוי – למה אנחנו מפריעים לעצמנו להצליח?
‎מה שקורה בתוך הראש שלנו בכל תהליך שינוי או מטרה שאנחנו רוצים להשיג
‎האם אנחנו מפריעים לעצמנו להשיג את המטרות שלנו
‎או להגיע למיצוי היכולות שלנו?
‎האם הרצון שלנו להיות כל הזמן בשליטה על התוצאה מונעת מאיתנו להשתנות ולהצליח?

פרק עם איתן עזריה – על דיבור פנימי מנצח