פרופ' יובל חלד, מומחה לפיזיולוגיה של המאמץ, מגיע היום לדבר על סוד מעיין הנעורים. זה שכולנו מחפשים אחריו. נדבר על ההזדקנות שלנו, זאת שמתחילה מהרגע שנולדנו.
נדבר על מה קורה בתוך התא, האם המדע פיצח את מנגנון ההזדקנות, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעכב אותה ואיך כל זה קשור בקשר ישיר לנפש הרכה שלנו.
סודות האנשים הבריאים בעולם.
מתחילים.